Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken

Dienst Middenstand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.35.01
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

Dienst Juridische Zaken
02.761.29.02

 

Wanneer de gemeentelijke autoriteiten openbare werken realiseren dan is het altijd met als doel om de leefomgeving, het comfort en de veiligheid van de bewoners te verbeteren. Toch kan een herinrichting van de openbare ruimte ook enige hinder voor de omwonenden en zeker voor de handelaars veroorzaken.

De gemeenteraad heeft daarom besloten om een premie toe te kennen om de economische activiteiten te reactiveren van handelszaken die gevestigd zijn binnen de perimeter van een grote werf, en die door dit gegeven een achteruitgang van hun activiteiten ondervonden.

Het betreft de werken in het openbaar domein, waarvoor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de bouwheer is, en die de afsluiting van openbare wegen voor het gemotoriseerd verkeer vereisen gedurende een periode van meer dan 60 werkdagen gedurende deze werken.

We benadrukken dat Sint-Lambrechts-Woluwe de eerste Brusselse gemeente is die dit soort initiatief ter ondersteuning van de plaatselijke economie neemt!

De premie om de economische activiteiten te stimuleren bestaat uit een forfaitair bedrag van 5.000 € per handelszaak.

Deze basispremie kan aangevuld worden met 500 €, per werknemer die aangegeven is bij de RSZ, of per persoon die een zelfstandige hoofdactiviteit uitoefent binnen de handelszaak.

De aanvragen moeten uiterlijk 6 maanden na het einde van de werken ingediend worden bij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel.

Download hier het gemeentereglement inzake de premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken.

De premie zal in voege treden na bekrachtiging van de tekst door het gewestelijk administratief toezicht.