Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Anti-inbraakpremie voor woningen

 

Het gemeentebestuur kent een premie toe aan inwoners die overgaan tot de bescherming van hun woning tegen inbraak door het installeren van mechanische middelen (versterkte of gepantserde deuren, veiligheidsramen of versterkte sloten). Technologische middelen zoals camera’s of alarminstallaties komen niet in aanmerking. Raadpleeg het gemeentereglement houdende toekenning van premies van woningen tegen inbraak.

De premie bedraagt 25% (btw inbegrepen) van de installatiekosten maar kan niet meer dan 200 euro bedragen. Per jaar en per woning kan er maar een premie toegekend worden en daarvoor moet een factuur voorgelegd worden. Deze wordt aan particulieren toegekend, ongeacht of ze eigenaar of huurder zijn. Ze moeten wel in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen of er een tweede verblijfsplaats hebben.

De premieaanvrager kan op voorhand de mening van een diefstalpreventieadviseur vragen. Na de uitvoering van de werken moet er verplicht een diefstalpreventieadviseur langskomen voor een controlebezoek om na te gaan of de werken effectief werden uitgevoerd en of ze doeltreffend zijn. Beide bezoeken zijn gratis.

 

De toekenningsprocedure van de premie
 • Het is mogelijk om een diefstalpreventieadviseur bij u thuis te laten komen om een professioneel advies te krijgen over de uit te voeren werkzaamheden.
  Contact: Dienst Preventie van de politiezone Montgomery: 02.788.95.35
 • Uitvoeren van nuttige en samenhangende werken om uw woning te beschermen.
 • U vult het premieaanvraagformulier  in en en stuurt het terug ter attentie van:
  College van burgemeester en schepenen
  gemeentehuis
  Paul Hymanslaan, 21200 – Brussel
 • Tesamen met de originele factuur of een kopie hiervan die de uitvoering van de werken aantoont.

Daarop moet het volgende vermeld worden : de datum en de plaats van de uitvoering van de werken, de naam van de persoon die de investering heeft uitgevoerd en een betalingsbewijs van deze factuur.

 • Indien het formulier juist is ingevuld, krijgt de inwoner een ontvangstbewijs toegestuurd (vanaf dit moment is de aanvraag officieel opgenomen in het aanvragenregister);
 • Een controlebezoek van de diefstalpreventieadviseur stelt vast of de aankoop en de installatie van de beschermingsmaatregelen trefzeker, samenhangend, pertinent en doelmatig zijn;
 • Het College van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de aanvraag;
 • De beslissing wordt per post betekend aan de betrokkene.

 

Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur, het is gratis!

Elke woning heeft z’n bijzonderheden en z’n zwakke punten. Daarom is er een diefstalpreventieadviseur die kosteloos te uwer beschikking staat om samen met u de nuttige maatregelen te overlopen.

De diefstalpreventieadviseur is een personeelslid van de politiezone of van het gemeentebestuur. Dit is een expert, specifiek hiervoor opgeleid, die u objectieve adviezen kan verstrekken over de beste wijze om uw woning te beveiligen tegen inbreuken.

Tijdens z’n bezoek stipt hij de te verbeteren punten aan, de oplossingen die er bestaan: dit kunnen goede gewoonten zijn maar ook mechanische of elektronische beveiligingsmaatregelen. Samengevat verstrekt hij neutrale adviezen op maat die kosteloos zijn en zonder enige verplichting.

 

Info

Dienst Preventie
02.774.35.80
prev@woluwe1200.be
Of neem contact op met de preventiecel van de politiezone Montgomery