Gemeenteëigendommen

Dienst Gemeenteëigendommen
Tomberg, 184
02.761.28.18/20
02.761.28.18 (fax)
propcom@woluwe1200.be
        
Voor huurders
Maandag van 13u30 tot 16u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u

 

De dienst gemeenteëigendommen beheert de administratieve en technische aspecten van het onroerend gemeentepatrimonium en de panden die er deel van uitmaken.

De dienst behandelt de dossiers betreffende:

  • premies bij aankoop of  of aanbouw woningen;
  • ouderenpremies;
  • moestuinen;
  • handelspanden;
  • parkings;
  • publiciteitsborden.

 

Sociaal Verhuring Kantoor (SVK)

Eigenaar of de kandidaat-huurder kan een afspraak maken met het Sociaal Verhuring Kantoor (SVK).