Gemeentelijke reglementen

Het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Gemeentetaksen

Raadpleeg de samenvattende tabel van gemeentetaksen

 

Gemeentelijke reglementen

Gemeenschappelijk algemeen politieregmement voor alle 19  brusselse gemeenten

Politieverordening tot oplegging van maatregelen om de openbare rust in het Georges Henripark te waarborgen
Raadpleeg hier het reglement

Gereglementeerd parkeerzones in verschillende straten van de gemeente – Aanvullend politiereglement
Raadpleeg hier het reglement

Politiereglement op de privatieve bezetting van het openbare domein
Raadpleeg hier het reglement
Aanvraagformulier voor de bezetting van het openbare domein

Politiereglement houdende het gebruik en de bezetting van parken, groene ruimtes en speelpleinen op het openbaar domein van de gemeente
Raadpleeg hier het reglement

Politiereglement dat de samenscholing van personen beperkt en het gebruik van alcohol op de openbare weg binnen de perimeter van het Sint-Lambertusplein verbiedt
Raadpleeg hier het reglement
Bekijk hier het plan van de perimeter

Politieverordening betreffende het gebruik van harde vuilnisbakken voor het ophalen van huishoudelijk afval (witte zakken)
Raadpleeg hier het politieverordening
Raadpleeg hier de lijst van straten waar het gebruik van stijve bakken is gereguleerd

Reglement met betrekking tot het gebruik van de openbare toiletten op de speelpleinen
Raadpleeg hier het reglement

Politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer
Raadpleeg hier het reglement

Reglement voor het gebruik van een plaats in een fietsbox op de grondgebied van de gemeente
Aanvraagformulier voor gesloten fietsboxen
Raadpleeg hier het reglement

Retributiereglement betreffende de verwijdering en de opslag van voertuigen en roerende voorwerpen die de doorgang belemmeren
Raadpleeg hier het reglement

Reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Toekenningsreglement voor biologische moestuinen
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie voor de beveiliging van fietsen tegen diefstal in de gemeenschappelijke ruimtes van een mede-eigendom
Raadpleeg hier het reglement
Download hier het aanvraagformulier

Huisoudelijk reglement betreffende het gebruik en de bezetting van biologische percelen in de gemeentelijke moestuinen gelegen op terreinen toebehorend aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Raadpleeg hier het reglement

Reglement voor een verkoop uit de hand aan de hoogste bieder van de gemeentelijke onroerende goederen
Raadpleg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement betreffende de toekenning van financiële hulp binnen het kader van internationale solidariteit
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement voor de aanleg wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden
Raadpleeg hier het reglement

Reglement voor het verwijderen van graffiti en/of tags op private gebouwde onroerende goederen
Raadpleg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement in verband met ambulante activiteiten en kermisactiviteiten op het openbaar domein
Raadpleeg hier het reglement

Reglement voor de toewijzing van nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie
Raadpleeg hier het reglement

Reglement betreffende de organisatie van de rommelmarkten
Raadpleeg hier het reglement

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein op het Sint-Lambertusplein voor de organisatie van de rommelmarkt van Woluwe
Raadpleeg hier het reglement

Reglement met betrekking tot de organisatie van het Kerstdorp
Raadpleeg hier het reglement

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke en of commerciële activiteiten
Raadpleeg hier het reglement

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit op de openbare markten van verkoop van voedingsmiddelen of andere
Raadpleeg hier het reglement

Bemiddelingsprocedure
Raadpleeg hier het reglement

Reglement betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentieme op de onroerende voorheffing voor een nieuw aangeschafte of gebouwde woning te Sint-Lambrechts-Woluwe
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Premiereglement voor de gebouwen van de Georges Henriwijk in het kader van de commerciële revitalisering
Raadpleeg hier het reglement

Gemeentereglement betreffende de premie voor de aankoop van terrasmeubilair voor de handelaars
Raadpleeg hier het reglement
Handvest over terrasmeubilair

Reglement voor het toekennen van premies voor de aanpassing van de woning die door een senior bewoond wordt
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement van toekenning van een premie voor de aankoop van een oproepknop en/of oprijplaat met als doel bepaalde inrichtingen toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan inwoners die het slachtoffer van overstromingen zijn
Raadpleeg hier het reglement

Reglement betreffende de premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken
Radpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg
Raadpleeg hier het reglement
Plannen met betrekking tot artikel 4§2

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een natuurlijke poel
Raadpleeg hier het reglement
Download hier het aanvraagformulier

Reglement voor de toekenning van een premie in het geval van schrapping van een nummerplaat en vernietiging van een voertuig
Raadpleg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting
Raadpleg hier het reglement

Gemeentereglement houdende toekenning van premies van woningen tegen inbraak
Raadpleeg hier het reglement
Download hier het aanvraagformulier

Gemeetelijk reglement voor de toekenning van premies voor de installatie en het onderhoud van een preventie- en beschermingssystem voor handelszaken tegen de risico’s van agressie en diefstal
Raadpleeg hier het reglement

Algemene gebruiksvoorwaarden van de gemeentezalen
Raadpleeg hier het reglement

Algemene gebruiksvoorwaarden van de zalen van het Maloukasteel
Raadpleeg hier het reglement

 

Primes die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aan haar inwoners en handelaars toekent

Download hier de brochure