Gemeentelijke reglementen

Het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe

Primes die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aan haar inwoners en handelaars toekent

Download hier de brochure

 

Gemeentetaksen

Raadpleeg de samenvattende tabel van gemeentetaksen

 

Gemeentelijke reglementen

Gemeenschappelijk algemeen politieregmement voor alle 19  brusselse gemeenten

Politiereglement op de privatieve bezetting van het openbare domein
Raadpleeg hier het reglement
Aanvraagformulier voor de bezetting van het openbare domein

Politiereglement houdende het gebruik en de bezetting van parken, groene ruimtes en speelpleinen op het openbaar domein van de gemeente
Raadpleeg hier het reglement

Politieverordening van de Gemeenteraad betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties in toepassing van het koninklijk besluit nr. 1 van 06/04/2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties
Raadpleeg hier het politieverordening
Omzendbrief nr 06/2020 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep

Politiereglement dat de samenscholing van personen beperkt en het gebruik van alcohol op de openbare weg binnen de perimeter van het Sint-Lambertusplein verbiedt
Raadpleeg hier het reglement
Bekijk hier het plan van de perimeter

Reglement met betrekking tot het gebruik van de openbare toiletten op de speelpleinen
Raadpleeg hier het reglement

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer
Raadpleeg hier het reglement

Reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Toekenningsreglement voor biologische moestuinen
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement voor een verkoop uit de hand aan de hoogste bieder van de gemeentelijke onroerende goederen
Raadpleg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement betreffende de toekenning van financiële hulp binnen het kader van internationale solidariteit
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement voor de aanleg wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden
Raadpleeg hier het reglement

Reglement voor het verwijderen van graffiti en/of tags op private gebouwde onroerende goederen
Raadpleg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement in verband met ambulante activiteiten en kermisactiviteiten op het openbaar domein
Raadpleeg hier het reglement

Reglement betreffende de organisatie van de rommelmarkten
Raadpleeg hier het reglement

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein op het Sint-Lambertusplein voor de organisatie van de rommelmarkt van Woluwe
Raadpleeg hier het reglement

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke enof commerciële activiteiten
Raadpleeg hier het reglement

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit op de openbare markten van verkoop van voedingsmiddelen of andere
Raadpleeg hier het reglement

Bemiddelingsprocedure
Raadpleeg hier het reglement

Reglement betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentieme op de onroerende voorheffing voor een nieuw aangeschafte of gebouwde woning te Sint-Lambrechts-Woluwe
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement houdende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor een woning die voordien het voorwerp heeft uitgemaakt van een premie voor de verwezenlijking van een aparte toegang tot de woning op de bovenverdiepingen van gebouwen gelegen in de perimeter Georges Henri
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Premiereglement voor de gebouwen van de Georges Henriwijk in het kader van de commerciële revitalisering
Raadpleeg hier het reglement

Gemeentereglement betreffende de premie voor de aankoop van terrasmeubilair voor de handelaars
Raadpleeg hier het reglement
Handvest over terrasmeubilair

Reglement betreffende het bedienen van nachtwinkels en kantoren particuliere sectoren voor telecommunicatie
Raadpleeg hier het reglement

Reglement voor het toekennen van premies voor de aanpassing van de woning die door een senior bewoond wordt
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement van toekenning van een premie voor de aankoop van een oproepknop en/of oprijplaat met als doel bepaalde inrichtingen toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)
Raadpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan inwoners die het slachtoffer van overstromingen zijn
Raadpleeg hier het reglement

Reglement betreffende de premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken
Radpleeg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg
Raadpleeg hier het reglement
Plannen met betrekking tot artikel 4§2

Reglement voor de toekenning van een premie in het geval van schrapping van een nummerplaat en vernietiging van een voertuig
Raadpleg hier het reglement en download het aanvraagformulier

Reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting
Raadpleeg hier het reglement

Gemeentereglement houdende toekenning van premies van woningen tegen inbraak
Raadpleeg hier het reglement

Gemeetelijk reglement voor de toekenning van premies voor de installatie en het onderhoud van een preventie- en beschermingssystem voor handelszaken tegen de risico’s van agressie en diefstal
Raadpleeg hier het reglement