Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Reinigen graffiti

 

Download hier het reglement voor het verwijderen van graffiti en/of tags op private gebouwde onroerende goederen.

Onze gemeenschapswachten van de dienst Preventie hebben niet enkel oog voor overtredingen, maar letten ook op de leefbaarheid en de gemoedelijke sfeer van onze gemeente en tijdens hun ronde in uw wijk hebben ze vastgesteld dat uw woning ontsierd wordt door graffiti.

Wij willen u op de hoogte brengen van het feit dat in haar strijd tegen dit fenomeen dat gebouwen ontsiert en een onveiligheidsgevoel creëert, de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een nieuw reglement heeft aangenomen waardoor u, tegen een zeer schappelijke bijdrage, beroep kunt doen op de gemeentediensten om deze parasitaire geschriften te laten verwijderen.

 

Bedrag van de bijdrage

– 15 euro voor een of meer graffiti’s met een oppervlakte van minder dan 2 m²
– 30 euro voor een of meer graffiti’s met een oppervlakte van minder dan 5 m²
– 30 euro + 4 euro per bijkomende m² voor een of meer graffiti’s met een oppervlakte van meer dan 5 m²

Deze bedragen slaan enkel op het verwijderen van de graffiti en niet op het aanbrengen van een anti-graffitilaag. De eigenaar heeft evenwel de mogelijkheid om te vragen dat er op zijn kosten een anti-graffitilaag wordt aangebracht.

 

Indienen van aanvragen

De inwoners (eigenaar of titularis van de rechten van een privégoed, met uitzondering van gebouwen die eigendom zijn van een publiek rechtspersoon, behalve als ze gebruikt worden als verblijf of voor schoolactiviteiten) kunnen voortaan een beroep doen op de gemeentediensten om te proberen de graffiti te verwijderen, op voorwaarde dat ze zijn aangebracht op een voorgevel of zichtbaar zijn vanop straat.

Er dient echter te worden opgemerkt dat aanvragen geweigerd kunnen worden voor de meest kwetsbare gebouwen ( die met geschilderde gevels, geklasseerde gebouwen of gebouwen in dusdanige slechte staat dat ze door het reinigen beschadigd kunnen worden).

Een initiatief ten gunste van het behoud van de gezellige sfeer van onze wijken.

Taksreglement op graffiti en tags.