Rommelmarkt van Woluwe op het Sint-Lambertusplein

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Rommelmarkt van Woluwe op het Sint-Lambertusplein

Herneming op zondag 5 juli…

 

Wij melden u dat het College van burgemeester en schepenen, in zitting van 18 juni ll., heeft beslist dat de rommelmarkt van Woluwe op het Sint-Lambertusplein opnieuw te laten plaatsvinden.

Deze herneming is effectief vanaf zondag 5 juli aanstaande. Het aantal toegestane plaatsen tot vijftig zal worden beperkt en de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad strikt zullen worden toegepast.

Tevens informeren wij u dat voortaan het tarief wordt vastgesteld op 12 EUR per staanplaats.

Tenslotte herinneren wij u eraan dat het College van burgemeester en schepenen beslist heeft u schadeloos te stellen voor uw reservaties voor de rommelmarkten van de maanden april, mei en juni 2020, die werden afgelast overeenkomstig de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Twee opties worden u geboden:

  • hetzij de terugbetaling van de betaalde inschrijvingsrechten;
  • hetzij het overdragen van de reservaties op de maanden juli tot december; hiertoe verzoeken wij u bijgevoegd formulier in te vullen en terug te sturen.

 

Info

Dienst van de gemeentekas
02.774.36.95 – 02.761.28.61/62
recette.kas@woluwe1200.be
i.najeh@woluwe1200.be