Senioren

Thuishulpcel voor senioren (TS)
Tombergplaats, 6A
02.774 35 43
fase.cmd@woluwe1200.be
          Van maandag tot vrijdag
Van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

Thuishulpcel

Wolu 10.000

Interuniversitaire Antenne UCL-ULB

Gemeenschapscentrum voor senioren “Malou seniors”

Alle gemeentelijke initiatieven bestemd voor senioren

Private vrijetijdsverenigingen voor senioren

 

Kortingen voor RVV’ers (Rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming – voorheen WIGW statuut

Cel Sociale Actie – Water en teledistributie
Tomberg, 123
02.761.29.97
fase.gsst1@woluwe1200.be

De personen die genieten van een RVV-statuut bij hun ziekenfonds ontvangen jaarlijks een korting van 24,79€ op hun waterfactuur en van 42,76€ op hun teledistributieabonnement.

Download hier de informatiebrochure Voordelen en kortingen

 

Taxicheques

Dienst GSST
Tomberg, 123
02.761.29.97
fase.gsst1@woluwe1200.be

Met deze taxicheques, ieder met een nominale waarde van 5 €, kunnen personen met een beperkte mobiliteit zich binnen de grenzen van het Brussels Gewest met de taxi verplaatsen. De inwoners van de gemeente kunnen hiervan gebruik maken op voorwaarde dat ze minstens 75 jaar oud zijn of voor 66% gehandicapt zijn, het RVV-statuut (voorheen WIGW-statuut) bezitten en in de onmogelijkheid verkeren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De cel Sociale Actie is belast met de praktische organisatie van de toekenning van deze taxicheques aan de personen die ze aanvragen.

 

Herstelverblijven voor senioren

Hospitaal voor geriatrisch herstel
Karrestraat, 27
02.777.75.11

Hospitaal gespecialiseerd in de revalidatie van geriatrische patiënten, de begeleiding en revalidatie van chronische patiënten en de begeleiding van bejaarde personen in voortgezette zorgen.
De multidisciplinaire ploeg coördineert haar actie rond de patiënt en zijn hospitalisatieproject.

Het hospitaal staat voor:

  • een dienst geriatrie die zich toelegt op behandelingen, functionele revalidatie, zorgen en hospitalisatie van patiënten voor wie revalidatie het meest belangrijke aspect is geworden van hun behandeling;
  • een gespecialiseerde dienst voor de behandeling en revalidatie, bestemd voor patiënten met neurologische, motorische en chronische aandoeningen die nopen tot behandeling in een hospitaalomgeving met verpleegkundige zorgen, functionele revalidatie, reactivering en intensieve therapieën.

 

Opvangplaatsen voor senioren

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

Private rust- en verzorgingstehuizen

Seniorenverblijven