Thuishulp voor senioren

Thuishulp voor senioren
6A, Tombergplaats
fase.cmd@woluwe1200.be
         

Van maandag tot vrijdag
Van 8u30 tot 12u en 13u30 tot 17u

 

Om te kunnen genieten van de diensten van de cel Thuishulp voor senioren moet men minstens 60 jaar zijn en woonachtig zijn te Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

Downbload hier de informatiebrochure over de thuishulp voor senioren

 

Huishoudhulp
02.761.28.77 – 02.774.35.33
Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u.
Het gewone onderhoud van uw woning (drieënhalf uur om de de 2 weken).
Tarief: volgens inkomen.
Huishoudhulp die niet minstens 2 werkdagen op voorhand wordt afgezegd, moet toch betaald worden.

 

Levering maaltijden aan huis
02.761.28.36
fase.cmd@woluwe1200.be

Bedeling van warme maaltijden aan huis van maandag tot vrijdag tussen 10u en 13u (behalve op feestdagen) tegen de prijs van 6 € . Op verzoek kunnen dezelfde maaltijden koud geleverd worden (tussen 9u en 12u30). Het menu bestaat uit soep, een hoofdschotel en een dessert. De maaltijden moeten 2 werkdagen op voorhand besteld of afgezegd worden.

U kunt voor het weekend ook maaltijden bestellen die u slechts moet verwarmen. Deze maaltijden moeten op woensdag vóór 10u worden besteld. De levering gebeurt op vrijdag tussen 10u en 13u (feestdagen uitgezonderd). Elke bestelde maaltijd wordt gefactureerd.

 

Seniorenrestaurant
02.761.28.36
fase.cmd@woluwe1200.be
fase.gsst1@woluwe1200.be
Dit restaurant biedt maaltijden aan van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen) tegen de prijs van 6 €, betaalbaar op voorhand. Het menu bestaat uit soep, een hoofdschotel en een dessert. De maaltijden moeten ten laatste 2 werkdagen op voorhand besteld en betaald worden. U hebt ook de mogelijkheid om maaltijden voor het weekend te bestellen die u enkel moet verwarmen. Deze maaltijden moeten ’s woensdags besteld worden vóór 10u. Gelieve de gewenste bereiding te melden (voor traditionele oven of microgolven). U kunt ze vrijdagmiddag afhalen aan het restaurant.

 

Vervoer seniorenrestaurant
02.774.35.43 van 8u30 tot 12u
Vervoer naar het seniorenrestaurant met chauffeur: pendeldienst in het gezelschap van anderen tegen een gematigde prijs, in functie van de vraag, van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen) van uw huis naar het restaurant.
Vertrek rond 12u00 en terugkeer rond 14u
Tarief: 2 € – heen en terug.
Reservering: de dag voordien vóór 12u.

 

Pendeldienst naar de activiteiten voor senioren
Pendeldienst om zich naar de door de dienst georganiseerde activiteiten te begeven (gemeenschapscentrum voor senioren “Malou Seniors”, “Voisins-Voisines”, “Entr’Amis”, “Entour’Age”, “Wolu 10.000” en Interuniversitaire Antenne) en terug naar huis.
Tarief: 3 € – heen en terug.
Reservering: 48 uur vóór de activiteit.

 

Pedicure
02.77435.34
Thuiszorg verstrekt door een gediplomeerde podoloog. Afspraak per telefoon, in functie van beschikbaarheid, maandag van 9u tot 17u.
Tarief: 18 EUR per behandeling voor RVV’ers (ex-WIGW-ers) en 20 EUR voor niet-RVV’ers.
Mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling bij sommige mutualiteiten voor maximum 6 behandelingen per jaar.
Betaling van de behandelingen op rekening van de vzw Sociale actie op basis van een factuur.

 

Kapper
Een gediplomeerde kapper komt bij u thuis.
Info en inschrijvingen: 02.774.35.34

 

Turnlessen
Uurrooster en inschrijvingen: 02.761.28.78
Turnlessen om de lichamelijke conditie op peil te houden.
De lessen gaan door

  • in zaal “Entour’Âge”, Siriusgaard, 17, maandag van 10u00 tot 11u00;
  • in gemeenschapcentrum “Malou Seniors”, Stokkelsesteenweg, 44 dinsdag en donderdag van 10u tot 11u.

 

Gemeenschapscentrum voor senioren “Malou seniors”
Stokkelsesteenweg, 44
Maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u.
Bereikbaarheid: bus 28 – halte Parc Malou

 

Aangepaste turnlessen voor personen die lijden aan de ziekte van Parkinson
02.774.35.43
Groepsturnlessen met een reeks aangepaste oefeningen  (eenvoudige bewegingen, zelfmassage, ademhalings- en stimuleringsoefeningen) om de zelfredzaamheid en het welzijn te verbeteren en zo tegen de vereenzaming te vechten. De lessen worden gegeven in zaal “Entour’Age”, Siriusgaarde, 17, op woensdag van 10u tot 11u.
Tarief:  5 €  per persoon per beurt

 

Boodschappen
Hulp voor het halen van voeding en medicijnen: 02.774.35.43
Voeding: levering elke dinsdag en vrijdag namiddag. Tarief: 5 €/rit. Reservering: ten laatste 2 werkdagen op voorhand.
Medicijnen: op basis van een medisch attest, levering dezelfde dag.
Tarief: 3 €/rit en 2 € voor RVV’ers (ex-WIGW’ers)

 

Lezen voor alle leeftijden
02.774.35.43
Een pendeldienst van bij u thuis tot aan de bibliotheek. Elke donderdagnamiddag om 14u, na reservatie ten laatste op woensdag om 12u. Voor de terugkeer wordt een pendeldienst ingelegd om 15u en om 16u.
Indien u mindervalide bent, kunnen de boeken thuis bezorgd worden, elke donderndagnamiddag mits reservatie ten laatste dinsdag vóór 12u.
Tarief: 3 € per transport heen/terug of per thuisbezorging

 

Klusjesdienst
02.774.35.43 (van 8u30 tot 12u)
Kleine aanpassingen aan uw woonst in functie van de moeilijkheden die u ondervindt: het plaatsen van een steun in het toilet, vastleggen van tapijten, verplaatsen van een meubel, plaatsen van een deuropener, enz…
Deze dienst is voorbehouden aan senioren die zijn ingeschreven bij de vzw Sociale Actie en die al gebruik maken van de diensten van de cel Thuishulp en die dus over een algemene hulp beschikken.
Tarief: 10 € per werkuur (min. 1 uur).
De verplaatsing van de arbeider kost 3 € per prestatie.

 

Platform Alzheimer
02.761.28.78
De belangrijkste doelstelling van het « Alzheimerplatform » is om de verschillende initiatieven te centraliseren en op één punt samen te brengen, namelijk in de zaal “Entour’Age” (Siriusgaarde, 17).  Deze initiatieven worden gecoördineerd door een referentiepersoon die belast is met de opvolging van alle voorgestelde acties.

Wekelijkse vaste dienst die bedoeld is om zowel Alzheimerpatiënten als hun naaste begeleiders te ontvangen en ze de weg te wijzen naar de diverse plaatselijke initiatieven, activiteiten en hulpmogelijkheden. Op maandagochtend, enkel op afspraak.

Aangepast turnen (liggend en met stimulering van het geheugen) voor personen die lijden aan cognitieve stoornissen of geheugenstoornissen en voor personen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. In samenwerking met de vzw Gymsana. Alle woensdagochtenden van 11u15 tot 12u15.
Deelname: 5 € per persoon per sessie. De patiënt moet altijd begeleid zijn.

Gezellige ontmoetings- en activiteitenplaats om het isolement te doorbreken en sociale contacten aan te moedigen. Georganiseerd in samenwerking met de vzw Alzheimer Belgique. De toegang is beperkt tot patiënten die begeleid worden en/of hun naaste begeleider. Iedere eerste dinsdag van de maand van 14u tot 16u.
Deelname: 3,50 € per persoon. Er moet wel voor iedere activiteit gereserveerd worden.

 

Begeleiding in geval van een hospitalisatie
02.774.35.43
Maandag tot vrijdag, van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

Met deze dienst  kan u in de best mogelijke omstandigheden terug naar huis keren door de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen zoals het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, zorg- en dienstverleners en de omgeving. Deze dienst kan op verschillende niveaus tussenkomen:

Voor de ziekenhuisopname: uw ziekenhuisopname is gepland, maar u ziet op tegen uw terugkomst. Als uw behandelende geneesheer u bepaalde zorgen of diensten aanbeveelt, kan ons team u helpen om deze te organiseren bij uw thuiskomst.

Tijdens de ziekenhuisopname: Iemand van ons team kan u in het ziekenhuis opzoeken (in Sint-Lambrechts-Woluwe of aangrenzende gemeenten) om uw thuiskomst voor te bereiden en onze diensten te organiseren.

Na de ziekenhuisopname: Op basis van een huisbezoek zullen wij de duur van de verleende hulp inschatten in functie van de behoeften.

 

 

Geneeskundige zorgen aan huis
Deze dienst verstrekt 7 dagen op 7 verpleegkundige zorgen aan huis (toilet, verbanden, injecties, lavementen, enz.).
Voorwaarde: In het bezit zijn van een recent medisch voorschrift.
Tarief: Ziekenfondstarieven die gebaseerd zijn op het principe van derde betaler.
Betaling: De betaling van de prestaties geschiedt op de rekening van de vzw Sociale Actie op basis van een maandelijkse factuur.
Inlichtingen en aanvraag voor verzorging: 02.774.35.43

 

Teleamarmsysteem
02.774.35.33
Het Telealarmsysteem stelt u in staat veilig thuis te blijven.
Dit systeem bestaat uit een zender rond uw hals (drukknop) en een apparaat verbonden met uw telefoon.
In geval van misselijkheid of val, wordt u door op de knop te drukken, dag en nacht verbonden met de centrale van Télé-Secours, die het nodige doet om u te helpen.

Tarief: 21 EUR per maand (huur van het apparaat + abonnement) – 14,87 EUR per maand voor RVV’ers (ex-WIGW-ers) (huur van het apparaat betaald door de vzw “Action sociale”) + bijkomende tussenkomst van de “Vlaamse Gemeenschapscommissie” (VGC), onder bepaalde voorwaarden.

 

Voorbereiding op het pensioen
02.761.29.82
Meerdere conferenties per jaar voor toekomstige gepensioneerden met tips voor het tijdsbeheer en aanpassing aan een nieuw levensritme met nieuwe activiteiten.