Sint-Lambrechts-Woluwe biedt extra steun aan handelaars om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de crisis

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Sint-Lambrechts-Woluwe biedt extra steun aan handelaars om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de crisis

Afschaffing van belasting op ambulante handel en de belasting op terrassen en kraampjes voor 2020.

In Sint-Lambrechts-Woluwe is de belasting op handelsactiviteiten altijd zeer laag geweest, aangezien elke belasting op uithangborden, handelsoppervlakte, drankgelegenheden, drijfkracht of aantal personeelsleden, nooit heeft bestaan of al lang is afgeschaft. Bijgevolg was het voor het College van Sint-Lambrechts-Woluwe niet mogelijk om, zoals andere Colleges, de schorsing of afschaffing van belastingen die in Sint-Lambrechts-Woluwe niet bestaan, aan te kondigen.

Aan de andere kant heeft het College, gezien de voortdurende besluiteloosheid met betrekking tot de uitweg uit de crisis voor de handelssector, op voorstel van mevrouw Nahum, schepen van economische expansie en handel, beslist om voor 2020 de enige twee belastingen af te schaffen die uitsluitend betrekking hebben op de handel, namelijk de belasting op ambulante handel en de belasting op terrassen en kraampjes. Aanvankelijk was het College van mening dat het bedrag van de belasting moest worden verlaagd naar rato van het aantal maanden lockdown, maar gezien de duur van de periode waarin de opening van winkels verboden is, is het College van mening dat deze twee belastingen dit jaar niet aan de betrokken bedrijven zou moeten aangerekend worden. De wijziging van het belastingreglement zal worden voorgesteld aan de gemeenteraad tijdens de zitting van mei of juni.

Het College heeft er ook een prioriteit van gemaakt om de hervatting van de commerciële activiteiten te ondersteunen zodra de federale overheid dit toelaat, met name door de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe aan te moedigen om opnieuw te winkelen bij de lokale handelszaken. Daartoe plant zij een begrotingswijziging, die in mei aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, met het oog op de toekenning van aanzienlijke kredieten voor maatregelen ter bevordering van de lokale handel. De lokale dienst Economische Expansie heeft de opdracht gekregen om de handelaars te raadplegen om te weten te komen wat hun verwachtingen in dit verband zijn.

Het College heeft de verschillende gemeentelijke diensten ook opdracht gegeven om de betalingsprocedure van de facturen van leveranciers en andere dienstverleners van de gemeente te versnellen, zodat zij in deze periode van economische crisis kunnen profiteren van een sterkere cashflow. Zo zullen de facturen niet meer op de gewone vervaldag betaald worden, maar op voorhand, in principe op de eerste dag van de maand waarin ze verschuldigd zijn.

Rekening houdend met de steun die door de federale en gewestelijke overheden wordt verleend, zal het College de andere vormen van steun beoordelen, die aan de commerciële sector van de gemeente moeten worden verleend, afhankelijk van de duur van de lockdown.