Sint-Lambrechts-Woluwe verkrijgt de titel Fair Trade Gemeente

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Sint-Lambrechts-Woluwe verkrijgt de titel Fair Trade Gemeente

We zullen de toekenning van deze titel vieren met een fairtrade hapje en drankje ter gelegenheid van de officiële uitreiking van de titel, die zal worden georganiseerd in aanwezigheid van de bevolking zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.

 

Op initiatief van Philippe Jaquemyns, schepen van Internationale Solidariteit, en Gregory Matgen, schepen van Duurzame Ontwikkeling, heeft het College van burgemeester en schepenen de verschillende stappen ondernomen om de titel Fair Trade Gemeente te verkrijgen.

Na de indiening van het aanvraagdossier in december 2019 werd het College onlangs op de hoogte gebracht van het feit dat de coördinatie van de campagne besloten heeft de initiatieven van de gemeente ter bevordering van fair trade te belonen door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de titel van Fair Trade Gemeente toe te kennen.

We zullen de toekenning van deze titel vieren met een fairtrade hapje en drankje ter gelegenheid van de officiële uitreiking van de titel, die zal worden georganiseerd in aanwezigheid van de bevolking zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.

 

De Fair Trade Gemeente” een nationaal initiatief voor de bevordering van een meer verantwoorde consumptie

De campagne wordt uitgevoerd in Franstalig België door Oxfam-Magasins du Monde, Miel Maya Honing en Fairtrade Belgium. De campagne is gericht op het ondersteunen van gemeentelijke initiatieven om de bewustwording van de fair trade en de zichtbaarheid van de lokale actoren te vergroten met als doel de consumptie van fairtradeproducten aan te moedigen en te vergemakkelijken. Politici, handelaars, arbeiders, leerkrachten, consumenten kunnen een rol spelen in het geven van meer zichtbaarheid aan de vele fairtradeproducten (levensmiddelen, textiel, schoonheidsproducten, …) en zo bijdragen tot het bieden van betere kansen aan producenten uit ontwikkelingslanden voor wie het fairtradelabel een eerlijk inkomen garandeert.

Praktisch gezien worden de gemeenten die aan de campagne deelnemen, uitgenodigd om de bevolking, het gemeentepersoneel en de plaatselijke verenigingen en bedrijven te sensibiliseren voor de consumptie van fairtradeproducten. Daartoe organiseren de gemeenten promotie-evenementen, identificeren ze lokale partners die fairtraderproducten aanbieden, consumeren ze fairtadeproducten in het dagelijks leven, maar ook op openbare evenementen, enz.

Zodra aan de criteria van de coördinatie van de campagne is voldaan, verkrijgen deze gemeenten de titel van Fair Trade Gemeente. Tot op heden hebben bijna 50 gemeenten in Wallonië en Brussel de titel verkregen en een zestigtal gemeenten zijn gestart met het proces om deze titel te verkrijgen. Deze gemeenten, waaronder Sint-Lambrechts-Woluwe, willen samen een alternatieve productie- en consumptiemodus in de verf zetten.

 

De beginselen van fair trade

OXFAM-Magasins du Monde definieert eerlijke handel in enkele regels: “Eerlijke handel is in de eerste plaats een handelspartnerschap waarin de mens centraal staat. De prioriteit is de sociaal-economische ontwikkeling van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. In de loop van de tijd en onder invloed van het concept van duurzame ontwikkeling is de milieucomponent aanzienlijk versterkt.”

De handel moet, om eerlijk te zijn, een aantal basisprincipes respecteren:

 • Economisch: waarborgen van eerlijke prijzen en lonen, duurzame handelsbetrekkingen, voorfinanciering van producenten, toekenning van ontwikkelingspremies…
 • Sociaal: het garanderen van fatsoenlijke werkomstandigheden voor de producenten, met name door een verbod op kinderarbeid op de boerderijen.
 • Governance: collectieve, democratische en transparante organisatie van partnerorganisaties in het Zuiden.
 • Milieu: alternatieve en milieuvriendelijke productiemethoden

 

Waarom wil Sint-Lambrechts-Woluwe fair trade bevorderen?

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de campagne Fair Trade Gemeente omdat deze in overeenstemming is met twee prioriteiten die de gemeentelijke overheid na aan het hart liggen: de onmisbare solidariteit met de bevolking van de landen in het Zuiden en de verdediging van een duurzame en verantwoorde consumptie in zowel het Noorden als het Zuiden.

Deze twee engagementen komen tot uiting in verschillende acties van de gemeente tijdens de voorbije jaren: het verlenen van financiële steun in het kader van de internationale solidariteit, projecten die rechtstreeks worden uitgevoerd in landen in het zuiden, met name in Rwanda en Congo, acties ter bevordering van de consumptie van lokale en seizoensgebonden producten, het verkrijgen van Good Food-labels voor schoolkantines,…

De ondersteuning van de eerlijke handel is ook een van de acties die zijn voorzien in het gemeentelijk handvest voor duurzame ontwikkeling, dat onlangs door de gemeenteraad is aangenomen. Actie C.4. is gericht op het bevorderen van de korte keten, lokale en fairtradebedrijven.

 

Zes criteria waaraan moet worden voldaan om de titel Fair Trade Gemeente te krijgen

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kreeg de titel van Fair Trade Gemeente omdat ze voldoet aan de 6 criteria vastgelegd door de coördinatie van de campagne. Deze criteria zijn bakens die de dynamiek van de gemeente aantonen bij de bevordering van consumptie- en productiemethoden die meer respect hebben voor mens en milieu, zowel in het Noorden als in het Zuiden.

 

Criterium 1: Betrokkenheid van het gemeentebestuur

Na de goedkeuring door de Gemeenteraad van een resolutie om deel te nemen aan de campagne Fair Trade Gemeente en het definiëren van verschillende fairtradeproducten die binnen de administratie moeten worden geconsumeerd (koffie, thee, suiker, …), heeft de gemeente zich resoluut geëngageerd voor deze aanpak.

Laten we in het bijzonder vermelden dat de thee en de koffie die worden geconsumeerd tijdens bijeenkomsten in Château Malou of Wolu-Technicité, fairtradeproducten zijn. De vzw Wolu-International heeft er ook voor gekozen om tijdens haar evenementen uitsluitend fairtradeproducten of producten uit de korte keten. Bovendien gebruikt Wolu-Facilities, een vzw die de Home Saint-Lambert beheert, fairtradeproducten in het kader van het Good Food-label dat aan de kantine van de Home werd toegekend.

 

Criterium 2: identificatie van de handels- en horecazaken

Om deel te nemen aan de campagne Fair Trade Gemeente moet de gemeente, afhankelijk van de omvang van haar bevolking, een bepaald aantal handelszaken (voor onze gemeente: ten minste 12) en horecagelegenheden (6) identificeren die zich ertoe verbinden om hun klanten fairtradeproducten aan te bieden.

Naar aanleiding van onze contacten met vele winkels kunnen we in dit stadium aangeven dat u in de volgende winkels fairtradeproducten vindt:

 • Carrefour Bio Woluwe
 • Carrefour Express Saint Luc
 • C’est bio
 • Délitraiteur Degroof
 • Délitraiteur Sint-Lambertusplein
 • Farm Roodebeek
 • Farm Tongres
 • L’Occitane en Provence Woluwe
 • Match Woluwe
 • Origino woluwe
 • Proxy Marcel Thiry
 • Proxy Ridder Koning
 • The Body Shop
 • V.Gan

Ook de volgende horecazaken zijn partners van de gemeente in dit project:

 • Artisan glacier Pepe’s
 • Dominos Pizza
 • Exki Woluwe
 • La boite à Tartines
 • Pizza Bio
 • Snack Entre & Ose
 • Taverne Poseidon

Deze lijst zal uiteraard nog groeien aangezien de gemeente nog steeds op zoek is naar nieuwe partners om meer en meer fairtradespelers in de schijnwerpers te zetten.

Biedt uw handels- of horecazaak fairtradeproducten aan? Aarzel niet om u aan te sluiten bij de campagne!

Wat als de horeca- of handelszaak die u bezoekt producten aanbiedt of wil aanbieden? Aarzel niet om ons de contactgegevens te sturen of om met de verantwoordelijke van de zaak over de campagne te spreken.

Ons contacteren: fairtrade@woluwe1200.be

 

Criterium 3: Identificeren van andere partners

De gemeente heeft andere spelers op het gemeentelijk grondgebied geïdentificeerd. Dit zijn bedrijven (minstens 3), scholen (2) en verenigingen (2) die fairtradeproducten aanbieden aan hun personeel, leerlingen of klanten/leden. Sommige partners organiseren ook activiteiten om dit soort handel onder de aandacht te brengen en te promoten bij hun respectieve doelgroepen.

Op dit moment betreft het:

 • Partnerscholen: de school Prince Baudouin, het kinderdagverblijf Trois Mâts, het scholencentrum van Sacré-Cœur de Lindthout en de Hogeschool VINCI
 • Partnerverenigingen: Le Silex asbl en de Ateliers de la rue Voot
 • Partnerbedrijven: The Nielsen Company, kapsalon Alain Dupont en het immokantoor Expertissimo

Aarzel ook hier niet om deel te nemen aan de campagne als u fairtradeproducten aanbiedt aan uw klanten, leden, studenten,… of als u activiteiten organiseert om de bekendheid van fair trade te vergroten (fairtrade@woluwe1200.be).

 

Criterium 4: Erop toezien te communiceren over fair trade

De gemeente communiceert regelmatig over haar deelname aan de campagne Fair Trade Gemeente, maar ook over het begrip “fair trade” zelf. Ze organiseert ook promotie- en bewustmakingsevenementen.

Conferenties, tentoonstellingen, proeverijen, voorstellingen, publicaties in de Wolu-Info of op de gemeentelijke website… hebben ervoor gezorgd dat Sint-Lambrechts-Woluwe door de coördinatie van de campagne geprezen werd voor zijn dynamiek op dit gebied.

 

Criterium 5: Oprichting van een stuurgroep

De gemeente heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal mensen deel uitmaakt van de stuurgroep die is opgericht om de acties van de gemeente op het gebied van eerlijke handel te volgen. In een eerste fase bestaat de stuurgroep uit personen intern aan het gemeentebestuur (leden van het college en vertegenwoordigers van de bij het onderwerp betrokken diensten, met name externe betrekkingen, duurzame ontwikkeling, economische expansie, administratie en overheidsopdrachten en informatie/communicatie), maar zal nadien worden uitgebreid met spelers van het terrein (vertegenwoordigers van de partners, enz.).

 

Criterium 6: Ondersteuning van de consumptie van lokale en duurzame landbouwproducten

Omdat de coördinatie van de campagne van mening is dat “onze boeren ook meetellen”, ontwikkelde ze een zesde criterium dat de gemeente verzoekt om de consumptie van lokale en duurzame landbouwproducten te ondersteunen. Dit is een criterium dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zonder problemen heeft kunnen vervullen, gezien haar proactiviteit op dit gebied! Dit blijkt uit de vele artikelen die over dit onderwerp in de gemeentekrant zijn gepubliceerd.

 

Info

Philippe JAQUEMYNS
Schepen voor internationale solidariteit
02.761.27.38
p.jaquemyns@woluwe1200.be

Gregory MATGEN
Schepen voor duurzame ontwikkeling
02.761.27.92
g.matgen@woluwe1200.be

Dienst externe betrekkingen
Belast met de coördinatie van de campagne Fair Trade Gemeente”voor Sint-Lambrechts-Woluwe
02.761.27.42/52
fairtrade@woluwe1200.be