Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Site Hof-ter-Musschen

Het Hof-ter-Musschen of de Mussenhoeve


Het Hof-ter-Musschen of de Mussenhoeve en zijn omgeving vormen een semi-natuurlijk landschap van 10 ha dat wegens zijn grote biologische waarde al in 1994 geklasseerd werd.

Men vindt er moerassen, drassige weilanden, stukken bos, de Brabantse hoeve en de windmolen, die samen een opmerkelijk openluchtmuseum vormen van het vroegere rurale landschap van Groot Brussel.

De weilanden strekten zich ooit uit over meer dan 50 ha (tegenwoordig de site van de UCL).

Het drassige complex van Hof ter Musschen dat sinds circa 200 jaar op de eutrofe aanslibbingsgronden van de Woluwe ligt, biedt een opmerkelijke variëteit aan plantensoorten en seminatuurlijke landschappen die zo karakteristiek waren voor de alluviale vlakten van het Zennebekken.

Men vindt er de volgende plantengroepen:

  • een bosje met berenklauw en dotterbloem op de oever van het beekje;
  • een hooggrasweiland met liesgras;
  • een grote zeggevegetatie en een moeraselzenbosje met moeraszegge;
  • een kort gemaaid weiland met roodzwenkgras;
  • geknotte wilgen die de grenzen van de weiden aangeven

Ook het vogelbestand is er zeer belangrijk. We verwijzen o.a. naar de torenvalk, de bosrietzanger en de grote gele kwikstaart.
De site is in mede-eigendom van de UCL en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Zij wordt onderhouden door vrijwilligers van de MOB/CEBE.

De windmolen is op afspraak toegankelijk voor het publiek; info in het Gemeentemuseum: 02.761.27.65.

 

De binnenkoer van Hof ter Musschen