Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Sociale bijstand

OP WELKE BIJSTAND HEB IK RECHT BIJ AANKOMST IN BELGIË?

Oekraïense vluchtelingen zijn mensen die Oekraïne hebben verlaten vanwege de oorlog, die zich hebben gemeld bij een federaal registratiecentrum (zie punt 1) en een tijdelijke beschermingsstatus hebben aangevraagd. Zij beschikken over een attest van “tijdelijke bescherming”, dat door dit federale registratiecentrum is afgegeven.

  • 1. MEDISCHE HULP

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich aansluiten bij een ziekenfonds voor gezondheidszorg. In afwachting van het ingaan van het recht op een ziekenfonds en in geval van dringende noodzaak, wordt dringende medische hulp verleend door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

  • 2. TOEKENNING VAN SOCIALE BIJSTAND

Het recht op financiële hulp ter waarde van het leefloon kan worden toegekend aan elke meerderjarige Oekraïense vluchteling die in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij of zij woont, is ingeschreven.

Het is dus absoluut noodzakelijk dat u over een door het federaal registratiecentrum afgeleverd attest van “tijdelijke bescherming” alsook over een bijlage 15 van voorlopige inschrijving bij de gemeente van verblijf beschikt om sociale bijstand bij het OCMW te kunnen aanvragen

  • 3. INSTALLATIEPREMIE

Begunstigden van tijdelijke bescherming kunnen een installatiepremie ontvangen indien zij geen onderdak hebben om hun verhuizing naar een privéwoning die als hoofdverblijf dient, te financieren.

Hoe ontvang ik sociale bijstand?

→ Van het OCMW
Oekraïense vluchtelingen kunnen zich tot het OCMW van hun verblijfplaats wenden (met uitzondering van het door Fedasil beheerde opvangcentrum) om een aanvraag voor sociale bijstand in te dienen.

Er is een specifieke cel opgericht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen die in de gemeente verblijven.

    • Waar? Gulledelle 98, 1200 Brussel – bus 27 of 79 (halte Andromeda) of bus 45 (halte Gulledelle)
    • Contact? 02 777 75 31

→ NA EEN SOCIAAL ONDERZOEK
Om de grote vluchtelingenstroom die wordt verwacht efficiënt te beheren, zal het OCMW sociale bijstand verlenen op basis van een vereenvoudigd sociaal onderzoek. Dat onderzoek beoordeelt binnen 30 dagen na de aanvraag met name of aan de administratieve en financiële voorwaarden voor het recht op sociale bijstand wordt voldaan. Vervolgens wordt er binnen drie maanden een diepgaand sociaal onderzoek uitgevoerd.

→ Bankrekening
Oekraïense vluchtelingen hebben recht op de basisbankdienst.