Schoolse ondersteuning

Schoolantenne
Andromedalaan, 98
02/770.21.98
0494/503.500
antennescolaire@woluwe1200.be
   
Op afspraak

 

De Schoolantenne richt zich tot alle jongeren die in geschreven zijn in een school te Sint-Lambrechts-Woluwe of inwoner ervan. Het is een dienst voor psycho-sociale hulp die afhangt van de dienst Preventie en die verscheidene projecten opzet die onder één  noemer kunnen worden geplaatst, nl. voorkomen dat jongeren afhaken van school.

Ze doet dit d.m.v. verschillende projecten. Een ervan bestaat uit een informatie-, hulp- en ondersteuningsdienst voor jongeren met een gebrek aan een persoonlijk project (wat zich o.a. uit door het afhaken van school) en/of voor hun familie om hen te begeleiden in het reflectieproces om zo weer tot een project te komen. Inlichtingen over en steun tijdens de verschillende stappen zijn ook mogelijk. De Schoolantenne werkt ook meer collectieve activiteiten uit zoals de huiswerkschool voor jongeren uit het middelbaar met leerproblemen en een aantal thematische avonden.

 

Informatie en begeleiding  van de schooltaken (kleuteronderwijs, basisonderwijs, middelbaar onderwijs)

De ploeg verzorgt het onthaal van jongeren uit het basis- en middelbaar onderwijs alsook hun familie die  informatie wenst te ontvangen of hulp wil bij zoektochten van schoolse aard (zoeken naar een school, hulp bij inschrijving, inleiden van een klacht).

In het kader van een inschrijvingsprocedure van het eerste gemeenschappelijke jaar van het middelbaar onderwijs van de “Fédération Wallonie-Bruxelles”, organiseert de dienst elk jaar, tesamen met de hulpcel van de dienst Onderwijs en de “Fédération Wallonie-Bruxelles”, een informatiesessie voor de ouders van kinderen uit het zesde jaar basisonderwijs, ingeshreven in een school op het grondgebied van de gemeente.

 

Individuele jongerenbegeleiding (adolescenten en jongvolwassenen)

Een psychologische begeleiding wordt voorgesteld aan adolescenten met een moeilijke schoolachtergrond (demotivatie, gebrek aan schoolse interesse, veelvuldig falen), al dan niet gepaard gaande met een stopzetting van de scholing. De gesprekken met de psycholoog van de dienst hebben tot doel de jongere te doen nadenken over z’n situatie en hem aan te zetten tot actie en inzet.

Vervolgens kan hulp en begeleiding worden aangeboden, indien gewenst, bij de verschillende noodzakelijke stappen bij de uitwerking ervanof bij het heraansluiten bij een schools project. De taak wordt steeds uitgevoerd op vrijwillige basis en in samenspraak met z’n familie.

 

Ondersteuningsgroep voor school en leren

Deze prestaties beogen in het bijzonder, in een welwillend kader en in een niet-veroordelende omgeving, de ontwikkeling van een grotere zelfstandigheid in het leren, via een bewustmaking van het zelfvertrouwen en het eigen kunnen.

Hiertoe worden verscheidene middelen aangewend:

  • een psycho-sociale opvolging die parallel loopt met de scholingsgraad van de jongere;
  • een geïndividualiseerde pedagogische begeleidingsplaats, in groepsverband, en verzekerd door een team van vrijwilligers (dinsdag en donderdag van 16u tot 18u30);
  • een denkatelier dat de jongeren toelaat zich in vraag te stellen en waarbij ze zich vrijelijk kunnen uitspreken over verscheidene onderwerpen;
  • een jaarlijks groepsproject dat het zelfvertrouwen wil versterken en buitenschoolse leerinhoud wil laten ontdekken (fototentoonstellingen, krant maken, geïmproviseerd toneel, workshops volledig bewustzijn);
  • een methodologische stage (kennisstrategieën) die wordt georganiseerd tijdens de vakanties, met als basis de pedagogie van de mentale handelingen.