Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Stedenbouwkundige inlichtingen (in het kader van een verkoop/verhuur)

 

Contact

ru.si@woluwe1200.be

Iedereen die een goed verkoopt, verhuurt, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, moet in de hieraan verbonden reclame de meest recente en de meest nauwkeurige wettelijke stedenbouwkundige bestemming van dit goed ondubbelzinnig aangeven met gebruik van de benamingen voorzien in de verschillende bestemmingsplannen en alle verkregen stedenbouwkundige inlichtingen.

Om de stedenbouwkundige inlichtingen te verkrijgen, kunt u een aanvraag opsturen naar ru.si@woluwe1200.be met de volgende documenten:

  • aanvraagformulier;
  • inlichtingen over de eigendomstitel;
  • afschrift van het mandaat (indien gemandateerd door de eigenaar);
  • betalingsbewijs;
  • desgevallend het bewijs voor hoogdringendheid (gerechtelijke verkoop);
  • beknopte beschrijving van het goed en de precieze ligging binnen het gebouw.

Download hier het aanvraagformulier voor stedenbouwkundige inlichtingen

U kan ook laten vertegenwoordigen
:
Download hier het mandaat voor een aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen