13 desserts: een provençaalse traditie · conferentieKerstdorp • Saint-Lambertuspleinbewonerskaart te vernieuwen • sint-lambrechts-woluweGood Move plan - advies van de gemeente Sint-Lambrechts-WoluweVerwarmde ruimtes deze winter • Sint-Lambrechts-WoluweGEEN nachtvluchten meer • Sint-Lambrechts-WoluwePremie privéauto opgeven Woluwe

Stedenbouwkundige vergunningen

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd door het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe

Woluwedal 70

A.J. Slegerslaan 131

Sint-Lambertus-Woluwelaan 34-36

Crocqstraat 78

Tombergplein 6

Hof-ten-Berglaan 89

Stokkelsesteenweg 67

J.P. Rullenslaan 26

Edouard Speeckaertlaan 110

Guillaume Abelooslaan 15

Edouard Speeckaertlaan 29

Prekelindenlaan 63

Gouddalsite 2

 

Georges Henrilaan 316

Georges Henrilaan 253

De Broquevillelaan 216

Julylaan 93

Schepen Van Muylderslaan 19

 

Stedenbouwkundige vergunningen geweigerd door het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe

Gilbert Mullielaan 11

Kruidagenlaan 101v

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel Stedenbouw en Erfgoed

 

Stedenbouwkundige vergunningen geweigerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel Stedenbouw en Erfgoed

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd in beroep

 

 

Een beroep tot nietigverklaring kan ingesteld worden voor de Raad van State tegen deze beslissing, door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State: www.raadvst-consetat.be.