Verdeling van maskers aan bewoners Woluwe1200Helpen horeca Woluwe 1200woluwe 1200 - Gemeentelijke diensten alleen toegankelijk op afspraakGeef bloed Red-Cross Woluwe 1200Heropening van de gemeentescholen in Sint-Lambrechts-WoluweVideoconferentie burgemeester Maingain - Woluwe 1200Woluwe 1200: het dragen van een masker is verplichtWoluwe 1200: Hervatting van de parkeercontroleHet ministerieel besluit van 8 mei 2020Woluwe 1200: Fietsers vergeten vanaf de WoluwelaanDe toegang tot de groene promenade is verboden voor fietsers

Stedenbouwkundige vergunningen

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd door het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Georges Henrilaan 393

 

Edgard Tytgatlaan 12

Georges Henrilaan 463-465

Théodore de Cuyperstraat 2

Madyolstraat

Charles de Thienneslaan 62

 

Stedenbouwkundige vergunningen geweigerd door het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Marcel Thirylaan 75-77

Andromedalaan 32-90

Snelweg E40

 

Stedenbouwkundige vergunningen geweigerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel Stedenbouw en Erfgoed

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd in beroep

 

 

Een beroep tot nietigverklaring kan ingesteld worden voor de Raad van State tegen deze beslissing, door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State: www.raadvst-consetat.be.