Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Strafregister

 

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.62/89/86/90
02.774.35.23
02.761.27.87 (fax)
pop.bevolk@woluwe1200.be
      

Openingsuren, zonder afspraak

 • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • Woensdag: van 8u tot 15u
 • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

Het strafregister (voorheen “Bewijs van goed gedrag en zeden”) is voortaan beschikbaar in elektronische vorm en wordt per e-mail verzonden. Hetzelfde geldt voor het attest van moraliteit (vereist voor drinkgelegenheden).

 

Aanvraag per e-mail

De aanvraag wordt per e-mail gericht aan de dienst waarvan u afhangt (Vreemdelingen of Bevolking), met vermelding van de volgende informatie:

 • rijksregisternummer;
 • de precieze reden waarom u dit document nodig hebt (functietitel in het kader van een job);
 • kopie of foto van uw identiteitskaart in bijlage.

Dienst bevolking: casier.strafregister@woluwe1200.be ou pop.bevolk@woluwe1200.be
Dienst vreemdelingen: sejour.verblijf@woluwe1200.be

 

Opgelet: in de volgende gevallen moet u het uittreksel uit het centraal strafregister aanvragen
 • Als u niet langer ingeschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve geschrapt bent uit het register van die gemeente.
 • Voor rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, enz.): een persoon die gemachtigd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen, kan het uittreksel aanvragen.
 • Als u een diplomaat bent en niet ingeschreven bent in een Belgische gemeente

Infohttps://justice.belgium.be/