Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Uitreksels uit het strafregister

 

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2

02 761 27 62/89/86/90
02 774 35 23
02 761 27 87 (fax)

pop.bevolk@woluwe1200.be

      

Openingsuren zonder afspraak

Maandag en vrijdag: van 8.00 tot 13.00 uur
Woensdag: van 8.00 tot 15.00 uur
Dinsdag en donderdag: van 8.00 tot 19.00 uur
(aflevering laatste ticket om 18.30 uur)

 

Het uittreksel uit het strafregister (vroeger het bewijs van goed gedrag en zeden) is voortaan beschikbaar in elektronische vorm en wordt per e-mail verzonden. Hetzelfde geldt voor het attest van moraliteit (vereist voor drinkgelegenheden).

 

Aanvraag via e-mail

De aanvraag wordt via e-mail ingediend bij de dienst waarvan u afhangt (dienst Vreemdelingen of Bevolking) met vermelding van de volgende informatie:

  • uw rijksregisternummer;
  • de precieze reden waarom u dit document nodig hebt (functietitel in het kader van een job);
  • een kopie of foto van uw identiteitskaart in de bijlage.

Dienst Bevolking: casier.strafregister@woluwe1200.be of pop.bevolk@woluwe1200.be
Dienst Vreemdelingen: sejour.verblijf@woluwe1200.be

 

Let op: in de volgende gevallen moet u het uittreksel uit het centraal strafregister aanvragen
  • Als u niet langer ingeschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve geschrapt bent uit het register van die gemeente.
  • Voor rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, …) kan een persoon die gemachtigd is deze te vertegenwoordigen het uittreksel aanvragen.
  • Als u een diplomaat bent en niet in een Belgische gemeente bent ingeschreven.

Infohttps://justice.belgium.be/