Tentoonstelling: “Vrouwen vrij, een andere wereld”.

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Tentoonstelling: “Vrouwen vrij, een andere wereld”.

In het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw nodigt de schepen van Gelijke Kansen, Isabelle Molenberg, u uit om de tentoonstelling”Vrouwen vrij, een andere wereld” te ontdekken, die van 1 tot 18 maart 2021 in de hal van het Gemeentehuis (Paul Hymanslaan 2) zal worden gehouden.

In het begin van de jaren zeventig trekken feministen de straat op. Ze halen oude eisen van onder het stof zoals gelijkheid voor vrouwen en mannen in het gezin, op school, op het werk en voor de wet. Ze kijken ook met nieuwe ogen naar het lichaam, klagen vooroordelen en gendergerelateerd geweld aan en eisen een bevredigend seksueel leven en het recht om hun eigen vruchtbaarheid te controleren.

Hun activisme is jong en dynamisch: ze schrij-ven, komen samen, betogen en organiseren vrolijke en opvallende acties in hun streven naar een solidaire samenleving waarin iedereen gelijk is en zich volledig kan ontplooien.

Via de strijd van de feministen in de jaren zeventig katapulteert de tentoonstelling “Vrouwen vrij, een andere wereld” ons terug naar een niet zo ver verle-den waarin vrouwen niet dezelfde rechten hadden als mannen. Talrijke suggestieve documenten zetten aan tot nadenken over de grondslagen van een egali-taire samenleving, maar ook over de barrières voor gelijke rechten. Ondanks de onmiskenbare vooruit-gang zijn veel van de eisen van de jaren zeventig immers nog steeds brandend actueel.

De tentoonstelling is didactisch opgezet en richt zich tot een breed publiek: jong en oud, gezinnen, scholen, sociaal-culturele verenigingen, met name vrouwenverenigingen, geschiedenisliefhebbers, buitenlandse toeristen, enz.

Verscheidene transversale thema’s worden behandeld:

  • vrouwenemancipatie (recht op seksuele voorlich-ting, anticonceptie, abortus, …)
  • een rechtvaardige samenleving met gelijkheid voor iedereen, ongeacht geslacht, klasse, gezins-status, seksuele geaardheid, …
  • verschillende burgeracties
  • evolutie van de rechten in de tijd

Een tentoonstelling aangeboden door het AVG-CARHIF (Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis).

Gratis toegang tot de tentoonstelling
Van 1 tot 18 maart (maandag tot vrijdag)
Voor meer informatie: cel Gelijke Kansen op 02/761 28 84-37 of per e-mail op fase.gsst1@woluwe1200.be.