Openbare werken

 

Travaux publics

Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.761.28.11
02.761.28.05 (fax)
amenagement@woluwe1200.be
        
Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

Wegenis en voetpaden
Riolering
Openbare verlichting
Natuurrampen (overstromingen, onweer) en regenwateropslagtranks

 

Kuilen in het wegdek, beschadigde voetpaden, wegmarkeringen of signalisatie  in slechte staat, fietspaden die gedeeltelijk weggeveegd zijn, versleten wegdek of niet werkende openbare verlichting: meld elk gebrek in de openbare ruimte met behulp van www.fixmystreet.irisnet.be.