Openbare werken

 

Travaux publics

Afdeling Beheer openbare ruimte
Cel Openbare werken

Kantoor:
Wolu Techni-Cité
Stokkel steenweg 80
02 761 28 08
TP-OW@woluwe1200.be

Briefwisseling
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2
1200 – Brussel

        

Iedere werkdag
Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur

Zomerdienst
Van 1 juli tot 31 augustus
Iedere werkdag van 7.00 tot 15.00 uur

 

Openbare diensten (Vivaqua, Sibelga…)
Wegenis en voetpaden

Kuilen in het wegdek, beschadigde voetpaden, wegmarkeringen of signalisatie  in slechte staat, fietspaden die gedeeltelijk weggeveegd zijn, versleten wegdek of niet werkende openbare verlichting: meld elk gebrek in de openbare ruimte met behulp van www.fixmystreet.irisnet.be.