Openbare diensten

 

Travaux publics

Afdeling Beheer openbare ruimte
Cel Openbare diensten
Bureel:
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.761.28.08
TP-OW@woluwe1200.be
Mail:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
        

Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 17u

Zomerdienst
Van 1 juli tot 31 augustus
Van 7u tot 15u

 

Wegenis en voetpaden
Openbare diensten

Kuilen in het wegdek, beschadigde voetpaden, wegmarkeringen of signalisatie  in slechte staat, fietspaden die gedeeltelijk weggeveegd zijn, versleten wegdek of niet werkende openbare verlichting: meld elk gebrek in de openbare ruimte met behulp van www.fixmystreet.irisnet.be.