Openbare werken

 

Travaux publics

Afdeling Beheer openbare ruimte
Cel Openbare werken
Bureel:
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.761.28.08
TP-OW@woluwe1200.be

Briefwisseling
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 – Brussel

        

Iedere werkdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 17u

Zomerdienst
Van 1 juli tot 31 augustus
Iedere werkdag van 7u tot 15u

 

Wegenis en voetpaden
Openbare diensten (Vivaqua, Sibelga…)

Kuilen in het wegdek, beschadigde voetpaden, wegmarkeringen of signalisatie  in slechte staat, fietspaden die gedeeltelijk weggeveegd zijn, versleten wegdek of niet werkende openbare verlichting: meld elk gebrek in de openbare ruimte met behulp van www.fixmystreet.irisnet.be.