Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Vacature – Preventieadviseur niveau 1 (m/v/x)

Wie is uw werkgever?

De dienst IDPB (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft als doelstelling de gevaren voor de gezondheid, de veiligheid en fysieke integriteit van het gemeentepersoneel tot een minimum te beperken. Hij is samengesteld uit een preventieadviseur van niveau 1 en een preventieadviseur van niveau 2.

De preventieadviseur van de dienst IDPB moet ter beschikking staan van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en van de werknemers voor alle vragen betreffende het welzijn op het werk. Hij heeft een adviserende functie en geeft advies en bijstand voor de door de werkgever genomen preventiemaatregelen.

Hij vervult in alle neutraliteit de opdrachten en taken die hem door de wetgeving zijn opgelegd. In het kader van de evaluatie van de beroepsrisico’s op de werkvloer, verzekert de preventieadviseur de samenwerking met de externe dienst die belast is met het toezicht op de gezondheid van de werknemers.

Wat houdt de functie in?

Als preventieadviseur niveau 1 en in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk, werkt u (m/v/x) onder de supervisie van de werkgever en van de gemeentesecretaris. U (m/v/x) heeft een adviserende functie en geeft advies en bijstand voor de door de werkgever genomen preventiemaatregelen.

U (m/v/x):

 • Leidt de interne dienst, stuur het team aan en rapporteert aan de werkgever;
 • Bevordert het welzijn op het werk;
 • Bezoekt regelmatig de verschillende gemeentelijke locaties;
 • Voert enquêtes uit naar aanleiding van arbeidsongevallen, begeleidt slachtoffers bij ongevallen en verzekert de follow-up van risico’s (betreft vooral ernstige arbeidsongevallen);
 • Stelt oplossingen voor met het oog op de verbetering van de werkmethodes;
 • Doet voorstellen voor verandering van werkkledij en uitrusting in samenwerking met het personeel en de dienstverantwoordelijken;
 • Realiseert het onthaal en de inwerkingstelling van machines; brengt een advies uit bij de aankoop van machines of uitrusting;
 • Stelt nuttige vormingen voor aan het gemeentepersoneel;
 • Neemt deel aan vergaderingen die verband houden met uw functie (COCOBA, vergaderingen met de diensten CPBW,,…);
 • Neemt actief deel aan het bepalen van de preventiestrategie van de werkgever
Wie zoeken we? 
 • Beschikken over een goede kennis van de wetgeving en de reglementen inzake het welzijn van werknemers
 • Beschikken over uitstekende mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden en foutloos schrijven
 • Goede analytische en synthetische vaardigheden hebben
 • Een goede kennis hebben van MS Office tools (Outlook, Excel,…)
 • In staat zijn zowel in team als zelfstandig te werken
 • Beschikken over organisatorische vaardigheden en nauwkeurig werken
 • Een luisterend oor bieden aan de gemeentelijke agenten en in staat zijn vertrouwensrelaties op te bouwen
Wat zijn uw troeven?
 • Beschikken over een eerste professionele ervaring (minstens 1 jaar) als preventieadviseur niveau 1
 • Tweetaligheid FR/NL een must: in staat zijn een vergadering in de andere landstaal te begrijpen en eraan deel te nemen, gemeentelijke agenten in hun moedertaal te ontvangen, bezoeken op het terrein in beide talen uit te voeren, enz.
Voorwaarden

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of diploma hoger onderwijs van het lange type (master/licentie) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

In het bezit zijn van het attest van preventieadviseur niveau 1 (een must).

Wat bieden wij?

Vervangingsovereenkomst van minimum een jaar die zou kunnen uitlopen in een overeenkomst voor onbepaalde duur.

Minimale aanvangswedde in barema B1., trap 0 (hoger bachelor): 2.338,61 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema A1., trap 0 (hoger master): 3.180,51 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw

 • curriculum vitae
 • motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • Een kopie van uw attest van preventieadviseur niveau 1
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix,…)

per e- mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2021-037.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.