Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Vacature – Wegeninspecteur voor de dienst beheer van de openbare ruimte (m/v/x)

Wie is uw werkgever?

De dienst beheer van het openbaar domein van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe is samengesteld uit 4 afdelingen: werken en bezetting van het openbaar domein, netheid en wagenpark, studie wegen en GIS en groene ruimtes.

De afdeling werken en bezetting van het openbaar domein bestaat uit drie cellen:

 • Openbare werken: beheer van de werken op de openbare weg (platform Osiris, beheer van ongevallen op het platform Fix-My-Street, correspondentie, overheidsopdrachten, coördinatie van de bouwplaatsen,…)
 • Openbare weg: algemeen beheer van de gemeentelijke wegen (bewegwijzering, onderhoudswerken van wegen, wegmarkeringen, bewegwijzering bij evenementen,…)
 • Bezetting van het openbaar domein: beheer van de aanvragen voor bezetting van het openbaar domein (aanvragen voor verhuizingen en leveringen, plaatsen van kranen, containers, stellingen,…)
Wat houdt de functie in?

Als wegeninspecteur neemt u (m/v/x actief deel aan het goede beheer van het openbaar domein. U (m/v/x) plant, coördineert en beheert bouw- en renovatieprojecten binnen een strikt schema en vooraf vastgesteld budget.

U (m/v/x):

 • Brengt een technisch advies uit over de toestand van wegen, infrastructuur en uitrusting (vaststellen van schade, incidenten, defecten, enz.);
 • Bepaalt en voert een preventief en curatief onderhoudsprogramma voor alle wegen uit;
 • Evalueert de haalbaarheid van bouw- en renovatieprojecten vanuit technisch, economisch en menselijk oogpunt evalueren in overeenstemming met de strategische doelstellingen en prioriteiten;
 • Stelt de uitvoeringsdossiers op (plannen, bestekken, opmeting, enz.);
 • Laat de inschrijvers met elkaar concurreren, analyseert offertes en gunt de overheidsopdrachten;
 • Behandelt de verzoeken om tussenkomst die voortvloeien uit diverse verslagen (niet-conformiteit, bezoeken zoals IDPBP, DBDMH, ONE, enz.) en die van de inwoners van de gemeente;
 • Plant en verzekert de opvolging van de werken;
 • Organiseert en superviseert het werk van de interne en externe teams (technici en controleurs);
 • Organiseert en/of neemt deel aan werfvergaderingen en opleveringen (technisch, voorlopig en definitief);
 • Neemt deel aan coördinatievergaderingen;
 • Organiseert en superviseert bezettingen van het openbaar domein.

U (m/v/x) bent ook verantwoordelijk voor het administratief beheer van uw dossiers: verslagen aan het College, de Raad, de toezichthoudende overheid, begrotingsbeheer en opstelling van diverse administratieve documenten.

Wie zoeken we?
 • In staat zijn om in team en zelfstandig te werken
 • De regels kennen van collectieve en individuele veiligheid in het kader van het gebruik van materiaal, werktuigen en producten
 • Een goede kennis hebben van It-tools: software Word, Excel,…
Wat zijn uw troeven?
 • Beschikken over minimaal 2 Jaar ervaring op het terrein
 • Kennis hebben van de gemeentelijke reglementen, het administratief recht, de nieuwe gemeentewet, de wetgeving en reglementering betreffende de overheidsopdrachten en de codex betreffende welzijn op het werk
 • U bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
 • Kennis van de grafische software 2D en 3D (CAO/DAO)
 • Gebruik van meetapparatuur
Voorwaarden

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in industrieel ingenieur (optie bouw of landmeter) of gelijkgeschakeld diploma

OF

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) in bouw of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A1, 0 jaar anciënniteit (master): 3.180,51 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema B1, 0 jaar anciënniteit (bachelor): 2.338,61 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen)

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw

 • curriculum vitae
 • motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix,…)

per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2021-021.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.