Verdeling van maskers in Sint-Lambrechts-Woluwe

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van maskers in Sint-Lambrechts-Woluwe

Deze vrijdag 8 mei begint de verdeling van de maskers die door vrijwilligers zijn gemaakt in het kader van de door de gemeentelijke diensten gecoördineerde solidariteitsoperatie.

 

Wij hebben uw reservering voor stoffenmaskers geregistreerd. Wij willen u graag informeren over het distributieproces.

Deze vrijdag 8 mei begint de verdeling van de maskers die door vrijwilligers zijn gemaakt in het kader van de door de gemeentelijke diensten gecoördineerde solidariteitsoperatie.

In eerste instantie worden ze uitgedeeld aan kwetsbare personen die een medisch attest, een bewijs van medische behandeling of een ander document kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het nodig is om een masker te dragen. Dit document kan worden vertoond wanneer de maskers worden geleverd.

Deze personen worden uitgenodigd om contact op te nemen met het nummer 02.761.29.50 (maandag > vrijdag – 9u>12u – 13u>15u).

 

De maskers zullen thuis afgeleverd worden door het team van de gemeentelijke chauffeurs met inachtneming van de regels voor veiligheid en veiligheidsafstand.

Vervolgens zal het College de volgende fasen van de verdeling van de maskers organiseren in de volgende volgorde: de gehandicapten, de ouderen, alle inwoners. Deze opeenvolgende distributieoperaties zouden in de loop van de maand mei moeten worden afgerond, onder voorbehoud dat de leveranciers hun leveringstermijnen respecteren.

Het College heeft besloten de distributie te organiseren door gezondheidsprioriteiten vast te leggen op basis van de betrokken doelgroepen en rekening houdend met de levertijden van het materiaal, aangezien de markt meermaals met een voorraadtekort te kampen heeft gehad. Wanneer het College een nieuwe distributiefase start, heeft het ervoor gezorgd dat het begunstigde publiek met zekerheid zal worden bediend.

 

Verdeling van de maskers over de meest blootgestelde personeelscategorieën

Bovendien zorgt het College sinds enkele weken voor een grote verspreiding van maskers, gelaatsschermen en beschermingsmiddelen voor categorieën van personeel die bijzonder blootgesteld zijn aan het risico van besmetting en soms vergeten door de hogere autoriteiten: personeel in rusthuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, crèches, verplegend personeel, gemeentelijk personeel dat in contact staat met het publiek, evenals bepaalde medische en paramedische beroepen.

Het College heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke diensten bijdragen aan de verspreiding van de maskers van de regionale dienst IRISCARE, waarvoor onze dank. Tot op heden heeft de gemeente echter, ondanks de belofte van de eerste minister, geen enkel masker van de federale diensten ontvangen.

Het College heeft dus de tekortkomingen van de hogere overheden goedgemaakt door grote bestellingen van beschermingsmiddelen te plaatsen. Verschillende diensten werden gemobiliseerd voor hun levering, waaronder alle gemeentelijke chauffeurs, bijgestaan door het Rode Kruis van Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

Sinds het begin van de crisis:
  • werden 20 gemeenschappelijke instellingen, rusthuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen wekelijks voorzien van maskers, gelaatsschermen, jasschorten en soms gel (per week: 1.250 FFP2-maskers, 11.300 operatiemaskers, 1.700 jasschorten, 290 gelaatsschermen);
  • ontvingen 2 medische centra ook 50 maskers per week (300 maskers).

 

In de week van 4 tot 8 mei:
  • werden 2 gelaatsschermen en 50 maskers per behandelaar verdeeld over 150 tandartsen (7.500 maskers en 300 gelaatsschermen);
  • werden 2 gelaatsschermen per behandelaar verdeeld over 150 fysiotherapeuten (300 gelaatsschermen) en 8 osteopaten (16 gelaatsschermen).

Wij stellen alles in het werk om u zo snel mogelijk van uw stoffenmaskers te voorzien.