Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Bezoldigingen van de gemeentelijke verkozenen

De glasramen van het Cultureel Centrum Wolubilis (detail)

 

Verklaringen van de leden ven het College ter uitvoering van:
  • artikel 7§1 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen en;
  • het uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van Brusselse openbare mandatarissen.

 

Dhr. Olivier MAINGAIN
Burgemeester

Mw. Isabelle MOLENBERG
Eerste schepen

Mw. Michèle NAHUM
Schepen

Dhr. Eric BOTT
Schepen

Mw. Jacqueline DESTREE-LAURENT
Schepen

Dhr. Xavier LIENART
Schepen

Dhr. Jean-François THAYER
Schepen

Dhr. Gregory MATGEN
Schepen

Dhr. Philippe JAQUEMYNS
Schepen

Mw. Delphine DE VALKENEER
Schepen

Mw. Fabienne HENRY
Voorzitster van het OCMW

 

Transparantie van mandaten en bezoldigingen
Jaarverslag 2022

 

Jaarverslag 2021

 

Jaarverslag 2020

 

Jaarverslag 2019

 

Raadpleeg hier de tekst van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de bedragen van de bezoldigingen van de gemeentelijke verkozenen

 

Jaaroverzicht 2021

Tabel met de vergoedingen van de mandatent in intercommunales genoostschappen en verenigingen

 

Jaaroverzicht 2020

Tabel met de vergoedingen van de mandaten in intercommunales genootschappen en verenigingen

 

Jaaroverzicht 2019

Tabel met de vergoedingen van de mandaten in intercommunales genoostaschappen en verenigingen

Tabel met de vergoedingen van de raadsleden voor adviseurs van het OCMW

 

Jaaroverzicht 2018

Tabel met de vergoedingen van de verkozenen in Sint-Lambrechts-Woluwe

Tabel met de vergoedingen van de raadsleden van het OCMW

Tabel met de vergoedingen van de leden van de Raad van beheer en van Raad van bestuur van de Moderne Woning

Tabel met de mandaten in intercommunales

Tabel met de vergoedingen van de verkozenen van Sint-Lambrechts-Woluwe bij de Politieraad van de politiezone Montgomery

 

Jaaroverzicht 2017

Tabel met de vergoedingen van de verkozenen in Sint-Lambrechts-Woluwe

Tabel met de vergoedingen van de raadsleden van het OCMW

Tabel met de vergoedingen van de leden van de Raad van beheer en van de Raad van bestuur van de Moderne Woning

Table met de mandaten in intercommunales

Tabel met de vergoedingen van de verkozenen van Sint-Lambrechts-Woluwe bij de Politieraad van de politiezone Montgomery

 

Jaaroverzicht 2016

Tabel met de vergoedingen van de verkozenen in Sint-Lambrechts-Woluwe

Tabel met de vergoedingen van de raadsleden van het OCMW

Tabel met de vergoedingen van de leden van de Raad van beheer en van de Raad van bestuur van de Moderne Woning

Table met de mandaten in intercommunales

Tabel met de vergoedingen van de leden van de Raad voor Maatschappelijke Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

 

 

Info

Gemeentesecretariaat
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
secretariat@woluwe1200.be