Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Voetgangers

 

Personen met een beperkte mobiliteit

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is zeer actief in de integratie van personen met een handicap.

Om de verplaatsingen van de personen met beperkte mobiliteit te bevorderen werd een studie van 5 routes gerealiseerd die in samenwerking met de weggebruikers en de Plain-Pied vzw werden bepaald. De studie had als doel om de belangrijkste obstakels op deze routes en door de technische diensten uit te voeren werken te identificeren. Er werden 5 aangepaste lussen gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente.

U vindt hier alle inlichtingen over de door de gemeente geleide acties en het plan van de BPM-lussen.

 

Speelstraten

Een speelstraat is een gedeelte van een straat die gedurende bepaalde perioden voor het verkeer wordt afgesloten om een veilige speelruimte voor kinderen uit de buurt te creëren.
Het is een gelegenheid om in te spelen op de behoefte aan een speel- en ontspanningsruimte in de stad.

Het is ook een concreet instrument dat ter beschikking van de buurtbewoners wordt gesteld om de sociale cohesie en de goede betrekkingen tussen buren in een straat te verbeteren.

De aanvraag voor de aanleg van een speelstraat moet worden ingediend door drie peters/meters die belast zijn met het sluiten en openen van de straat voor het verkeer volgens de met de gemeente afgesproken perioden.

Daartoe heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in samenwerking met Brulocalis een stappenplan opgesteld om de omwonenden te helpen bij hun verzoek om de aanleg van een speelstraat.

Deze gids beschrijft in detail de procedure en de criteria waaraan moet worden voldaan. Hij bevat ook het aanvraagformulier en het handvest voor meters/peters.

Klik hier om de gids voor de uitvoering van een speelstraat te raadplegen