Wegenis en voetpaden

 

 

Gemeentereglement betreffende voetpaden

Dit reglement beantwoordt aan de technische criteria voor het aanleggen, de herstelling en het onderhoud van  voetpaden. Het verduidelijkt de verantwoordelijke partij bij aanleg, heraanleg, verbreding, vernauwing, herstelling en  onderhoud van voetpaden.
Raadpleeg hier het reglement

 

Eerste aanleg

De eerste aanleg van een voetpad valt ten laste van de eigenaar-bewoner. Dit werk mag uitbesteed worden aan een aannemer van zijn keuze. Deze werken moeten in overleg met de gemeentediensten worden uitgevoerd, en dit volgens de voorschriften opgenomen in huidige reglementering reglement voor de betreffende de aanleg, wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden.

Voor meer inlichtingen: 02.761.28.08

 

Heraanleggingsprojecten

De verzakkingen en losliggende tegels

Onderhoud en herstel van de voetpaden vallen ten laste van de gemeente. Verzakkingen en/of losliggende tegels in uw voetpad of in de wegen kunnen het best aan de cel Openbare werken:

 

De boordstenen vóór de opritten van garages

De nodige aanpassing bij een nieuwe inrit, nl. het op gelijke hoogte stellen en/of de vervanging van de boordstenen worden door de gemeente en op haar kosten verzekerd, na schriftelijke aanvraag door de eigenaar en vóór het vernieuwen van het voetpad.

 

De bevestiging van kruipende planten aan de voorgevel

De eigenaars mogen kruipende planten aan hun voorgevel bevestigen, onder voorbehoud van de gespecifieerde voorwaarden aan het artikel 31 van het gemeentelijk reglement voor de betreffende de aanleg, wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden.

Vooraf moeten ze een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van de burgemeester en schepenen en toelating hebben gekregen.

 

Aanvraag tot toelating van aanplanten van klimplant tegen de voorgevel

Enkele tips en te respecteren regels voor het aanplanten van klimplanten tegen uw voorgevel

Aanbevolen soorten voor het aanplanten van klimplantent tegen uw voorgevel

 

Enkele tips en regels voor het planten van klimplanten langs de straatgevel
  • Controleer voor het planten of de wortels van de gekozen plant niet in leidingen of kabels in uw gebouw kunnen komen.
  • Zorg ervoor dat de planten niet gaan groeien op de gevels van de buren, regenpijpen, enz…, om geschillen met de buren te voorkomen. Snoei indien nodig.
  • Zorg altijd voor regelmatig onderhoud. In de zomer staan klimplanten meer bloot aan verdamping dan andere planten, omdat de wanden warmte opslaan en weerkaatsen. Daarom moet de basis regelmatig water krijgen. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, en op voorwaarde dat de soort zorgvuldig is gekozen, brengen klimplanten geen schade toe aan de muren en voegen ze geen vocht toe. Ze vormen een soort luchtkussen en creëren een microklimaat. Regenwater loopt van de bladeren af en druppelt op de grond en de wortels absorberen het resterende vocht van de muur.
  • Een muur bedekt met een klimplant is beter geïsoleerd: hij koelt minder snel af in de winter en warmt minder snel op in de zomer.