Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Voordelen voor senioren

 

De personen die genieten van een RVV-statuut bij hun ziekenfonds ontvangen jaarlijks een korting van 24,79€ op hun waterfactuur en van 42,76€ op hun teledistributieabonnement.

 

Download hier de informatiebrochure Voordelen en kortingen

 

Pensioenaanvragen

Voor gepensioneerden of toekomstige gepensioneerden, indiening van de aanvragen voor het verkrijgen van een pensioen (rust- of overlevingspensioen), voor werknemers uit de privé sector en voor zelfstandigen.

Deze dienst is belast met de indiening, bij de Federale Pensioendienst of bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, van de aanvragen van de inwoners van de gemeente voor het bekomen van een rust of overlevingspensioen.

Personen die hun pensioen opnemen op de wettelijke pensioenleeftijd, worden vrijgesteld van het indienen van deze aanvraag (Koninklijk Besluit van 04/09//2002).

Het gewaarborgd inkomen wordt vervangen door de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Adreswijzigingen en overlijdens kunnen eveneens gemeld worden aan deze dienst, die er de Federale Pensioendienst van in kennis zal stellen.

Voorbereiding op het pensioen

Diverse jaarlijkse conferenties voor toekomstige gepensioneerden, waarbij men leert omgaan met vrije tijd, met het nieuwe levensritme.

 

Kortingen voor RVV’ers (rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkomingen -voorheen WIGW-statuut)

331, Roodebeeksteenweg
02.762.61.83
fase.gsst2@woluwe1200.be

 

Water en teledistributie

Er wordt jaarlijks een ristornovergoeding toegekend van 70 euro voor het waterverbruik en de teledistributie, aan rechthebbenden op verhoogde tegemoetkomingen en aan personen met een erkende handicap. Als er slechts één aansluiting is, zal 50 % van de premie toegekend worden.

Voorwaarden waaraan voldoen moet zijn op elke 1ste januari:

  • gedomicilieerd zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe;
  • een attest voorleggen waaruit blijkt dat men als RVV erkend werd door het ziekenfonds of dat men voor minstens 66 % als gehandicapt erkend werd door een officiële instantie;
  • een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat men een abonnement heeft bij de water- en /of de teledistributiemaatschappij.

 

Contact voor de RVV

Cel Maatschappelijk Welzijn
331, Roodebeeksteenweg
02.762.61.83
fase.gsst2@woluwe1200.be

Contact voor de personen met een handicap

Cel Personen met een handicap
331, Roodebeeksteenweg
02.762.61.83
handicape@woluwe1200.be

Opgelet

  • Er wordt slechts één type van vergoeding toegekend per gezin.
  • Elke wijziging van de familiale of administratieve situatie (aantal kinderen ten laste, wijziging adres, verlies van het recht op het RVV-statuut, wijziging rekeningnummer…) dient zo snel mogelijk aan de betreffende dienst gemeld te worden.
  • Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om alle onrechtmatig verworven vergoedingen terug te vorderen.

 

Taxicheques

Dienst GSST
331, Roodebeeksteenweg
02.762.61.83
fase.gsst2@woluwe1200.be

Met deze taxicheques, ieder met een nominale waarde van 5 €, kunnen personen met een beperkte mobiliteit zich binnen de grenzen van het Brussels Gewest met de taxi verplaatsen. De inwoners van de gemeente kunnen hiervan gebruik maken op voorwaarde dat ze minstens 75 jaar oud zijn of voor 66% gehandicapt zijn, het RVV-statuut (voorheen WIGW-statuut) bezitten en in de onmogelijkheid verkeren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De cel Sociale Actie is belast met de praktische organisatie van de toekenning van deze taxicheques aan de personen die ze aanvragen.