Boost je zoektocht naar werk!Symbolische afspraak : 10 jaring van Centrum MalouLezing-workshop : Inleiding parfums makeneen elektrische fiets - Sint-Lambrechts-WoluweFêtes en vie - Sinterklaas13 desserts: een provençaalse traditie · conferentieGEEN nachtvluchten meer • Sint-Lambrechts-WoluwePremie privéauto opgeven Woluwe

Werf van B&B DEVELOPMENT NV gelegen Stokkelse Steenweg en Konkelstraat

Om gevolg te geven aan de vele vragen van de bewoners tijdens de informatievergadering van 16/01/2019 over de afbraak- en bouwwerken op de Stokkelse Steenweg 202, sturen wij u de contactgegevens van de verschillende partijen waarmee indien nodig contact kan worden opgenomen:

De milieutoelating van klasse 3 verkregen door B&B Development NV kan ook hierna geraadpleegd worden:

Wat de stedenbouwkundige vergunning betreft die door de gemachtigde ambtenaar van het gewest afgeleverd is, bepaalt het besluit van 03/07/1992 betreffende de mededeling van inlichtingen en documenten inzake planning en stedenbouw dat eenieder die vooraf een verzoek indient bij de gemeente de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen kan raadplegen en er zo nodig een kopie van kan verkrijgen.

Iedere aanvraag om de stedenbouwkundige vergunning van B&B Development NV te raadplegen, kan dus gericht worden aan de dienst Stedenbouw (02/761.28.14 – urb.sted@woluwe1200.be) gelegen Stokkelse Steenweg 80 te 1200 Brussel. De dienst is toegankelijk voor het publiek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8u en 12u.